ศาลแขวงนนทบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงนนทบุรี ;ยินดีต้อนรับ; ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-580-2260 E-mail : ntbmc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

เอกสารอื่นๆ
  หนังสือรับรองการหักภาษี
 1. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 2. บริษัท เอเอ็มอี คอร์เปอร์เรท จำกัด
 3. บริษัท เค.เค คอมพิวเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด
 4. บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
 5. บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
 6. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 7. ***
 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย
 9. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 10. บริษัท เค.เอ็ม .อินเตอร์เทค จำกัด
 11. บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
 12. นายทัศนัย ประเสริฐสุข
 13. บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด
 14. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
 15. บริษัท พี.ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 16. บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 17. บริษัท เค.เค. คอมพิวเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด
 18. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด
 19. บริษัท ดอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด
 20. ร้านเอ็มแอนด์พี ซัพพลาย
 21. บริษัท เอเอ็มอี คอร์เปอร์เรท จำกัด
 22. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด
 23. บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด
 24. บริษัท ดอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด
 25. บริษัท เค.เค.คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
 26. บริษัท โกดัง จำกัด
 27. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด
 28. ร้านเอ็มแอนด์พี ซัพพลาย
 29. ร้านทีเจ ออฟฟิศ
 30. บริษัท ดุสิตไทร์เซ็นเตอร์ จำกัด
 31. บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
 32. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตตุนิชญ์
 33. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 34. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด
 35. บริษัท โกดัง จำกัด
 36. ร้าน เจีย กรุ๊ป
 37. ร้านเอ็มแอนด์พี ซัพพลาย
 38. บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
 39. ร้านเลิศทวีกิจ
 40. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
 41. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 42. ร้าน ทีเจ ออฟฟิศ
 43. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด
 44. บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
 45. ร้านเอ็มแอนด์พี ซัพพลาย
 46. บริษัท เอเอ็มอี คอร์เปอร์เรท จำกัด
 47. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 48. บริษัท พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด จำกัด
 49. บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 50. บริษัท ทีดับบลิว ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
 51. ร้าน ทีเจ ออฟฟิศ
 52. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

 53. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 54. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ